Mai Hoa Dịch Số

Khái quát về Mai Hoa Dịch Số

Mai Hoa Dịch Số là bộ thư kỳ đích thực trong lịch sử văn Hóa Trung Quốc, là viên ngọc vô giá của khoa chiêm bốc dự đoán học. Do nhà triết học-dịch giả nhà Tống là Thiệu Khang Tiết nghiên cứu