Khái quát về Mai Hoa Dịch Số

Mai hoa dịch số là bộ kỳ thư đích thực trong lịch sử văn hóa Trung Quốc, là viên ngọc vô giá của khoa chiêm bốc dự trắc học và tướng học của nước ta. Tương truyền là của Thiệu Khang Tiết, nhà đại triết học và đại dịch học đời Tống soạn. 

gioi thieu ve Mai Hoa Dich So

Nhập môn Mai Hoa Dịch Số

Toàn bộ tập sách gồm 5 quyền. Từ thời Tống đến nay, nó luôn luôn được các bậc vua chúa và nhân dân dùng làm căn cứ lý luận cho khoa chiêm bốc và dự trắc học. Cùng với Kinh Dịch, Ma y tướng thuật, Mai hoa dịch số được coi là một trong ba bộ sách lớn (Tam đại kỳ thư) vẻ Tướng học và Dự trắc học Trung Quốc.

Quyển thứ nhất có các nội dung:

Chu Dịch quái số - Ngũ hành sinh khác. Bát cùng sờ thuộc ngũ hành. Quái khí suy, Thập thiên can, Thập nhị địa chỉ. Bát quái tượng lệ - Chiêm pháp. Ngoạn pháp.

Quyển thứ hai có các nội dung:

Chiêm bốc huyền cơ - Chiêm quái tổng quyết. Thiên thời chiêm. Nhân sự chiêm: Gia trạch chièm. Ốc xá chiêm. Hôn nhân chiêm. Sinh sản chiêm. Âm thực chiêm. Cầu danh chiêm. Giao địch chiêm. Xuất hành chiêm. Hành nhân chiếm, Yết kiến chiêm, Thất vật chiêm. Tật bệnh chiêm. Quan tụng chiêm. Phản mộ chiếm. v.v... 

Quyển thứ ba có các nội dung:

Bát quái phương vị đồ. Quan mai chiêm quyết tự Chiêm quái quyết thể dụng hỗ biến chỉ quyết. Thể dụng sinh khắc chỉ quyết. Thể dụng suy vượng chỉ quyết. Chiêm bốc khắc ứng chỉ quyết. Vạn vật phú v.v...

Quyền thứ tư có các nội dung:

Chỉ mê phú — Huyền hoàng khác ứng ca. Huyền hoàng ca. Hoa áp phú. Thám huyền phú, Tướng tự tâm (dịch) v.v...

Quyển thứ năm có các nội đung:

Ngũ hành toàn bị. Lục thần hình thức. Bát quái biện. Quý thần — Hỉ thần. Dịch lý huyền vi. Cách vật chương Vật lý luận. Ngũ hành lục thân biện. Hệ từ bát quái loại tượng ca.

Đây là bộ sách tham khảo quan trọng để nghiên cứu dân tục học. Dịch học, triết học, văn hóa, giáp cốt văn, văn hóa nhân loại học của Trung Quốc.

Đó cũng là bộ sách mà các nhà học giả đã từng quan tâm nghiên cứu “Chu Dịch" phải tìm đọc. Vì tầng lớp thống trị ở các triều đại Trung Quốc cho rằng cuốn sách nói về sự "hữu ngôn linh chỉ điệu, nên chớ có truyền bừa cho người khác, mà phải hết sức giữ bí mật để thể
hiện được tỉnh thần trọng đạo vậy".

Vì thế bộ sách này hiếm khi được gặp, nếu may mắn mà có được thì vô cùng vinh hạnh, nên phải bí mật cất giữ. Bởi vậy, nó đã thần bí hóa lại càng thần bí hóa hơn. Đã huyền điệu hóa lại càng huyển điệu hóa hơn đối với những ai chưa từng được thấy nó.

Kẻ nào có được bộ sách này lại càng bo bo cất sâu giấu kỹ như báu vật vô giá. Do vậy bộ sách này rất ít thấy lưu truyền trong dân gian. Gần trăm năm lại đây, nó thực sự là đã bị thất truyền. Chúng tôi đã phải cố gắng rất nhiều mới tìm ra được bộ sách quý báu này. Để đáp ứng yêu cầu của đông đảo bạn đọc, chúng tôi đã mời các nhà nghiên cứu đến dịch, hiệu chỉnh, giải thích bộ kỳ thư đó, nay xin trân trọng đem di sản văn hóa vô giá này hiến đâng tới bạn đọc.

(Trích xuất từ thông tin trong cuốn Mai Hoa Dịch Số của nhà xuất bản Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc)